KURUMSAL

Değerler & Kalite

ORTAK DEĞERLERİMİZ
Dünyada ki gelişmeleri takip ederken alışkanlıklarımız ve sosyal aile hayatımız iş modelimizin temelini oluşturdu. Günün modasına değil, geleceğin doğrusuna karar veriyor ve bu inançla geleceği inşa ediyoruz...

Moda anlayışla hareket etmiyor, "gerekçelerini" tespit edip "olması gerekene" karar veriyoruz. En iyiyi üretmeyi amaçlıyor, bugüne değil, yarına yatırım yapıyoruz... Ortak değerlerimizin kilometre taşları:

Kimseyle Yarışmama: Olumlu rekabetle beslenen ve geliştiren rekabete inanıyoruz. Rakibimizin başarısı ile motive olup, daha iyisini gerçekleştirerek işimize ve insanlarımıza değer katmak istiyoruz. Kısacası her yaptığımız projede kendimizle yarışıyoruz.

Kontrollü Büyüme: Her basamağı hakkını vererek, kontrollü çıkmak istiyoruz.

Borçlanmadan Büyüme : Geleceğimizi riske atmadan, ipotek altına almadan planlı büyümek istiyoruz.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ
Yönetim Politikamız: Değişen dünya şartlarında yönetimler yeniden şekillenmiştir. Şirketimizde yeni yönetim anlayışı ile insan faktörünü göz ardı etmeden geleceğin temellerini inşa etmektedir.

İşçi Politikamız: En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bunlarında etkisiyle müşterilerimizin projelerine en kalitede hizmeti sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket etmektir.

Çevre Politikamız: Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslar arası mevzulara uygun şekilde, resmi mercilerde işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde korumaktır.

Kalite Politikamız: ÖZDEMİR İNŞAAT için kalite; performans, maliyet, zaman, fiyat, ve müşteri memnuniyeti gibi bileşenler açısından optimum olmaktır. Kalite hedeflerimiz modern çağda müşteri istekleri ile şekillenir. Şirketimiz için kalite; ulaşılan ve korunan düzey değil, koşullara göre yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

Satış Sonrası Hizmet Politikamız: Yaptığımız her projenin arkasındayız.

MEGA TASARIM